Sedlářské nýty

Sedlářské nýty (1. díl)

Nýtování je spojování materiálů, jehož cílem, je rychlý vznik pevného, pružného a až na výjimky nerozebíratelného spoje. To se provádí pomocí kovových sedlářských nýtů. Nerozebíratelným spojem se rozumí, že demontáž nýtu je možná jen znehodnocením spojovače (odštípnutím hlavičky). Nýtování je nenáročná technologická operace, na kterou je potřeba více pracovních nástrojů. Kvalita provedení nýtovaného spoje a kvalita galanterního kování, ukazuje na zručnost a profesionalitu výrobce.

Funkce sedlářského nýtu

 • Spojovací – spojujeme-li jednotlivé části výrobku vzájemně nýty. Dříve se takto vyráběly převážně lepenkové kufry, v dnešní době nýtování více nahrazuje šití. Nýtování je považováno z hlediska pevnosti za 100% spoj. Nové povrchové úpravy nýtů (nerez, bez niklová povrchová úprava – viz. níže) umožňují masivnější a variabilnější použití nýtů. V článku „Nýtované vodítko“ najdete jednoduchý návod, jak pomocí nýtů vyrobit vodítko. Výhodou nýtovaného vodítka je vyšší pevnost spoje, rychlejší výroba a především vodítko snese vyšší zatížení. Na vodítku pro střední a větší plemena psů nemusíte šití pracně zdvojovat a šít závorky.
 • Zpevňovací – doplňková technika spojení. Součásti jsou předem spojeny šitím, lepením, svařováním a v místě maximálního zatížení je navíc spoj zpevněn nýtem.
 • Ozdobná – tvoří-li nýt na výrobku ozdobný prvek. Na toto se používají především šatonové nýty, pyramidky a jiné nýtovací ozdoby.

Rozdělení sedlářských nýtů

 • Plné nýty – používají se pro spojování kovových dílců a součástí
 • Duté nýty – jsou výhradně používány v galanterní, obuvnické a sedlářské výrobě. Duté nýty mají po roznýtování menší vnitřní napětí, než nýty plné.
  • jednodílné duté nýty – používají se k připevňování bruslí k bruslařské obuvi a při spojování výztuží v galanterii.
  • dvoudílné duté nýty
   • dvoudílné duté nýty uzavřené (mají hlavičku z obou dvou stran)
    • bez zákusu
    • se zákusem
   • dvoudílné duté nýty otevřené
    • bez zákusu
    • se zákusem

Dvoudílné galanterní nýty

Otevřený a uzavřený sedlářský nýt

a – uzavřený sedlářský nýt, b – otevřený sedlářský nýt

Dvoudílné galanterní nýty se skládají z hlavičky a dříku. Dřík nýtu má tvar kužele. U otevřených sedlářských nýtů je kužel na jedné straně otevřen. U zavřených nýtů je širší konec kuželu uzavřen hlavičkou. Hlavička i spodní část dříku nýtu jsou stejné. Nýtovaný spoj má tedy s obou stran stejný vzhled.

Otevřený a uzavřený nýt

a – nýt otevřený, b – nýt uzavřený
l – výška dříku, t2 – tloušťka stěny nýtu
D – šířka hlavičky, d2 – max šířka dříku

Velikost nýtu

Hlavním parametrem správného výběru nýtu je výška dříku. Tak zvaná délka svěrného spojení L, která odpovídá tloušťce spojovaných materiálů. Při malé výšce L se konec dříku v hlavičce dostatečně neutěsní. Spojení není pevné a časem dochází k povolení a odpadnutí hlavičky nýtu. Je-li výška nýtu naopak velká, dojde při nýtování k deformaci dříku. Dosedací plochy hlavičky i nýtu nedoléhají k materiálu a spoj má viditelnou vzhledovou vadu.

S nebo bez zákusu

Zákus je prohlubeň, nebo záměrná deformace na dříku. Zákus je při nýtování velmi užitečný. Udrží nám hlavičku nýtu na dříku a umožní tak, nachystat si nýty do spojů a následně provést roznýtování všech nýtů najednou. To je velmi praktické a urychlí to proces nýtování především opasků, obojků, postrojů, zápinek a taháčků. Nýtovaný spoj při použití nýtu se zákusem má navíc o něco větší pevnost. V naší nabídce nýtů najdete pouze nýty opatřené zákusem.

Sedlářský nýt s a bez zákusu

Sedlářský nýt
a – se zákusem, b – bez zákusu

Použití dvoudílných galanterních nýtů

Dvoudílné otevřené nýty se používají tam, kde nejsou pohledové obě strany nýtu (opasky, kufry, usňové a kovové kaplíky, aktovkové pružinky, …).

Dvoudílné uzavřené nýty se používají se tam, kde jsou pohledové obě strany nýtu, nebo dochází ke kontaktu nýtu s jiným povrchem (ucha tašek, držadla, vodítka, obojky, postroje, kufry, …). Pro postroje a vodítku je vhodné použít uzavřený nýt. Při neustálém dynamickém tahovém zatížení obojku, nebo postroje s otevřeným nýtem, může dojít k deformaci spodní strany kuželu nýtu a to může vést až k poškrábání zvířete.

Rubová a lícová strana sedlářských nýtů

Dvoudílné sedlářské nýty
a – rubová strana, b – lícová strana
72 Z BP, B72 Z, 72 Z, 72 Z AB, 72 Z AC, 72 O

Pokračování příště …

V dalším dílu našeho seriálu o sedlářských nýtech se dozvíte, jaké druhy sedlářských nýtů můžete v naší nabídce najít, v čem se od sebe liší a na co se nejlépe hodí.

[Celkem: 8    Průměr: 4.3/5]
Jak na ruční nýtování Pro ruční nýtování budete potřebovat nýt, děrovací kleště nebo děrovač, pryžovou podložku, nýtovač a kladívko. Velikost nýtu Správně vybraná vel...
Nýtování pomocí ručního lisu Nýtovat lze manuálně s využitím vhodného nářadí viz. článek Jak na ruční nýtování nebo pomocí ručního lisu. V dnešním článku se dozvíte, jaké výhody r...
Sedlářské nýty (2. díl) V minulém dílu našeho seriálu o sedlářských nýtech jste se mohli dozvědět, jaké jsou funkce sedlářských nýtů a podle čeho je rozdělujeme. V dnešním dí...

Pethardware.com

Velkoobchod sedlářského kování a komponent


Navštívit Pethardware.com